Luotettava toimija

Westpak on nyt Walki Westpak. Westpak Oy Ab on suomalainen joustopakkausmateriaalien valmistaja. Yritys perustettiin vuonna 2008, mutta kokemuksemme alalla kantaa kuitenkin paljon kauemmas. Olemme vakiinnuttaneet asemamme joustavalla ja asiakaslähtöisellä toimintamallilla sekä Suomessa että vientimarkkinoilla. Arvomaailmamme kulmakiviä ovat avoimuus, yhteistyö ja vastuu.

  • Avoimuus. Yrityksen tiedottaminen on avointa ja rehellistä. Samalla se tarkoittaa, että jokainen saa aina esittää omat mielipiteensä, ja kaikkien mielipiteitä myös arvostetaan.
  • Yhteistyö. Pyrimme aina auttamaan toisiamme parempaan työtulokseen. Tietoa ja osaamista jaamme avoimesti, jotta kokonaissuoritus olisi mahdollisimman ehjä.
  • Vastuu. Jokaiselle on määritelty oma vastuualue ja annettu tarvittavat valtuudet työnsä hoitamiseen. Tämä perustuu olettamukseen, että jokainen haluaa olla vastuussa työnsä tuloksesta ja tuntea ylpeyttä osaamisestaan. Vastuuseen liittyy olennaisesti myös ympäristövastuullisuus: ympäristön huomioon ottaminen on olennainen osa jokapäiväistä toimintaamme.

Näiden arvojen mukaan toimimme kaikkien sidosryhmien kanssa sekä ulkoisesti että sisäisesti. Investoimme toimintamme jatkuvan kehittämisen varmistamiseksi.