En pålitlig partner

Westpak är nu Walki Westpak. Westpak Oy Ab en finsk producent av flexibla förpackningsmaterial. Vi har etablerat oss i Norden med en flexibel och kundanpassad verksamhet. Våra värden är öppenhet, samarbete och ansvar.

  • Öppenhet. Vi kommunicerar öppet och ärligt. Allas åsikter är värdefulla.
  • Samarbete. Vi strävar alltid efter att hjälpa varandra för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi delar öppet med oss av våra kunskaper och kompetens för att vi som helhet ska kunna prestera så bra som möjligt.
  • Ansvar. Alla har tydliga ansvarsområden och befogenheter för att kunna utföra sina uppgifter. Vår personal är ansvarstagande och stolta över sitt kunnande. Vi tar också ansvar genom ett miljötänk som är en del av vår vardag.