Livsmedelsförpackningar för rotfrukter och grönsaker

Walki Westpak tillhandahåller högkvalitativa flexibla förpackningsmaterial för rotfrukter och grönsaker, med gedigen erfarenhet.

Förpackningens kvalitet avgör i hög grad hur länge livsmedel håller och hur väl de klarar av transporten. Förpackningsmaterial är också avgörande för livsmedelshygienen. Walki Westpaks samtliga produkter tillverkas av råmaterial som är godkända för kontakt med livsmedel.

Walki Westpaks höga tryckkvalitet garanterar eftertraktade och attraktiva förpackningar. Den hjälper dessutom att förmedla produktinformation till kunderna. Alla våra förpackningsmaterial och folier finns tillgängliga med och utan tryck. Dessutom erbjuder vi våra kunder flexibla folier tillverkade av förnyelsebar råvara.

Vi garanterar att våra produkter håller hög kvalitet och att förpackningsprocessen fungerar smärtfritt. Uppföljning är en väsentlig del av kvalitetskontrollen hos oss. Walki Westpaks tekniska support hjälper våra kunder igenom hela leveranskedjan och hjälper med folier och förpackningsutrustning samt ser till att förpackningslösningarna fungerar i slutändan.

Optimala egenskaper

Vi anpassar materialen efter kundens behov i fråga om mekaniska egenskaper, svetsbarhet och utseende. Våra produkter kan utökas med olika tillvalsegenskaper, t.ex.:

  • peel
  • återförslutningsbarhet
  • laserperforering för easy opening eller permeabilitet
  • antifog
  • kokning
  • sterilisering
  • olika tryck- och haptiska effekter

Rotfruktsförpackningar

För färskvaror är det avgörande att förpackningen andas. Walki Westpak tillhandahåller optimala folielösningar för olika genomsläppsnivåer. Syre- och koldioxidgenomsläppet kan styras med laserperforering, vilket ger färskvarorna bättre hållbarhet.

Grönsaksförpackningar

Samma folieegenskaper gäller för såväl grönsaker som rotfrukter.

Behöver du förpackningar för rotfrukter eller grönsaker? Har du frågor om våra tjänster? Kontakta vår personal.