Westpak mukaan Miljøplast-hankkeeseen

Westpak on ottanut osaa Norjalaiseen Miljøplast-hankkeeseen, jonka tavoitteena on vähentää muovijätteiden määrää ympäristössämme. Hankkeen varoja käytetään esimerkiksi pohjoisten meriemme siistimiseen ja lasten sekä nuorten koulutukseen ympäristöasioissa. Paras tapa tavoitteen saavuttamiseksi on lisätä ihmisten tietoisuutta muovien käsittelystä muovituotteen koko elinkaaren ajan. Muovituotteet ovat korvaamaton osa nykyistä yhteiskuntaamme, mutta luontoon muovi ei kuulu.

I'm Green infograafi hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä

Vastuullinen elintarvikepakkaus – I’m Green ja Greener Printing

Vastuullinen pakkaus ottaa huomioon elintarvikeketjun kokonaisuuden. Pakkauksen tärkein tehtävä on suojata tuotetta, jotta se on turvallinen kuluttajalle. Optimaalinen pakkaus vähentää elintarvikehävikkiä, kuluttaa mahdollisimman vähän resursseja ja on hyödynnettävissä käytön jälkeen. Kierrätyksen helpottamiseksi pakkaus voidaan valmistaa monomateriaalista. Pakkauksen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää käyttämällä uusiutuvista lähteistä olevia raaka-aineita. Pakkaus voi olla osittain tai lähes kokonaan valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Elintarviketeollisuuden muoveissa osa fossiilisista raaka-aineista korvataan sokeriruo’osta valmistetulla etanolilla, jolloin pakkauksen hiilijalanjälki pienenee merkittävästi. Haluamme Westpakilla tarjota asiakkaillemme ympäristöystävällisiä ratkaisuja perinteisten ratkaisujen lisäksi. Sokeriruo’osta valmistetun pakkauksen tunnistat kansainvälisestä I’m Green™ -logosta.

GreenerPrinting™ -logoa voidaan käyttää vastuullisesti EGP-tekniikalla (Expanded Gamut Printing) painetuissa pakkauksissa. Kyseinen pakkaus on painettu ekotehokkaammin EGP-sertifioidussa painossa, joka painaa pakkausmateriaalin vastuullisesti ympäristökuormitusta vähentäen verrattuna perinteisellä painotavalla painettuun pakkaukseen. Tällöin painetaan entistä laadukkaampia ja värikylläisempiä pakkauksia pienemmällä värimäärällä. Uuden tekniikan avulla paino voi pienentää värien lukumäärää, kulutusta sekä hävikkiä, jolloin tuotantoprosessi on ekotehokkaampi. Lisäksi materiaalihukkaa ja prosessipesuja voidaan vähentää. Westpak on myös EGP-tekniikan sertifioitu kumppani.

 

Miljøplast-hanke on lähtöisin Norjasta ja Westpakilla on ilo olla ensimmäinen suomalainen yritys mukana hankkeessa. Hankkeen verkkosivuilta voit lukea lisää: Miljøplast.no