Westpak jatkaa tuotteidensa kehitystä kiertotalous mielessä

Hyvin suunniteltu ja optimaalinen pakkaus täyttää tehtävänsä niin tuotesuojan kuin toimivuuden kannalta läpi koko logistisen ketjun. Se on kuluttajalle helppo käyttää, informatiivinen, turvallinen ja myöskin kierrätettävä käytön jälkeen. Turhan ruokahävikin vähentäminen optimaalisella pakkauksella on tärkeä askel koko elintarvikeketjun hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Vähemmän on enemmän

Optimaalinen pakkaus tarkoittaa että se juuri käyttöönsä tarkoitettu, mahdollisimman ohuella rakenteella toteutettu. Westpakin räätälöidyillä tuoteratkaisuilla mahdollistetaan juuri oikean ratkaisun löytyminen ja kalvojen ohentaminen tuoteominaisuuksia heikentämättä.

Kierrätyksen helpottaminen

Monikerrosmateriaalit mahdollistavat erittäin resurssitehokkaat ratkaisut ja pakkaukselle saadaan sille vaadittavat ominaisuudet mitä tulee tiiveyteen, saumautuvuuteen ja konetoimivuuteen. Nämä ominaisuudet tulee huomioida myös uusien materiaaliratkaisujen kanssa.

Westpak tarjoaa pakkausratkaisuja Polyoefiinipohjaisena (PE/PP), Polypropeenipohjaisena (PP), Polyesterpohjaisena (PET) sekä Polyeteenipohjaisena (PE). Nämä ratkaisut mahdollistavat kierrätyksen kehittyneen kierrätysteknologian avulla. Tarvittava happitiiveys saadaan aikaan kuten perinteisiin tuotteisiin. Sopivat ratkaisut haetaan yhdessä asiakkaan kanssa ottaen huomioon vaatimukset tuotteen suojaukseen ja konetoimivuuteen. Uusien raaka-aineiden kehitys on jatkuvaa ja synnyttää uusia mahdollisuuksia. Myöskin pakkauskoneiden kehitys on tärkeä askel kohti helpommin kierrätettävien ratkaisujen hyödyntämistä.

Uusiutuvat, biopohjaiset raaka-aineet

WestpakECO tuoteperhe tarjoaa sekä laminaatteihin että muovattaviin alaratoihin mahdollisuuden käyttää Green PE:tä, mikä on valmistettu uusiutuvasta raaka-aineesta. Tällä ratkaisulla voidaan pienentää pakkauksen hiilijalanjälkeä verrattuna perinteiseen fossiiliseen raaka-aineeseen, ominaisuuksia heikentämättä. Uusiutuvan raaka-aineen osuus vaihtelee tyypillisesti 40-80% välillä valmiissa pakkauksessa.