Livsmedelsförpackningar för korvar och knackkorvar

Walki Westpak tillhandahåller högkvalitativa flexibla förpackningsmaterial för korvar och knackkorvar, med gedigen erfarenhet.

Förpackningens kvalitet avgör i hög grad hur länge livsmedel håller och hur väl de klarar av transport. Förpackningsmaterialet är också avgörande för livsmedelshygienen. Walki Westpaks samtliga produkter tillverkas av råmaterial som är godkända för kontakt med livsmedel.

Walki Westpaks höga tryckkvalitet garanterar eftertraktade och attraktiva förpackningar. Den hjälper dessutom att förmedla produktinformation till kunderna. Alla våra förpackningsmaterial och folier finns tillgängliga med och utan tryck. Dessutom erbjuder vi våra kunder flexibla folier tillverkade av förnyelsebar råvara.

Vi garanterar att våra produkter håller hög kvalitet och att förpackningsprocessen fungerar smärtfritt. Uppföljning är en väsentlig del av kvalitetskontrollen hos oss. Walki Westpaks tekniska support hjälper våra kunder igenom hela leveranskedjan, och hjälper med folier och förpackningsutrustning samt ser till att förpackningslösningarna fungerar i slutändan.

Optimala egenskaper

Vi anpassar materialen efter kundens behov i fråga om mekanik, fogar, täthet och utseende. Våra produkter kan utökas med olika tillvalsegenskaper, t.ex.:

  • peel
  • återförslutningsbarhet
  • laserperforering för easy opening eller permeabilitet
  • antifog
  • kokning
  • sterilisering
  • olika tryck- och haptiska egenskaper

Korvförpackningar som du sett i affären

Walki Westpak tillverkar gastäta förpackningar framtagna för korvförpackningar med peelegenskaper, täta svetsfogar och återförslutningsbara folier. Vi tillhandahåller foliealternativ för vakuum-, MAP- och flowpack-förpackningar och för trågförpackning.

Förpackningar för knackkorv med och utan skinn

Precis som för korvprodukter tillhandahåller vi gastäta, peelbara och återförslutningsbara folier med täta svetsfogar även för knackkorvar. Vi hjälper våra kunder hitta den optimala folielösningen. Vi tillhandahåller förpackningsfolier för knackkorvar med och utan skinn.

Vegetariska och veganprodukter – lika enkelt som kött

Oavsett om du tillverkar vegokorvar eller tofuknackkorvar tillhandahåller vi förpackningar även för vegetariska korvar och knackkorvar.

 

Vegaanimakkara

Behöver du förpackningar för korvar eller knackkorvar? Har du frågor om våra tjänster? Kontakta vår personal.