Westpak är nu Walki Westpak

Westpak är nu Walki Westpak: Vi stärker vår grund samtidigt som vi bibehåller våra hörnstenar: transparens, samarbete och ansvar.

En omfattande förändring av vår företagsidentitet är anpassningen till vår nya position som en del av Walki Group, ett av de mest prestigefyllda företagen inom sektorn runt om i världen.

Sammanslagningen mellan Westpak – den finska tillverkaren av flexibla förpackningsmaterial – och den finska Walki Group-tillverkaren av hållbara material för emballage och förpackningar samt energibesparande högpresterande material genomfördes i oktober 2022, när Walki förvärvade Westpak. Walki Group, som har verksamhet i 12 länder och sysselsätter 1 750 personer, har genom förvärvet kunnat stärka sin närvaro i Finland och genom att förena sina krafter arbeta mot att nå sina miljömål.

Westpak är nu Walki Westpak. Vi lanserar denna nya företagsidentitet som kommer att synliggöras snart. Den syftar till att bättre återspegla våra nya mål och symboliken i denna union. Vi behåller företagets juridiska namn och vårt registreringsnummer: Westpak Oy Ab (FI2191122-5).

Vi vill etablera vår position och visa från början att denna sammanslagning har en motivation som grundar sig på ett stort och ambitiöst mål under ”plastindustrins GREENTEAM”: Att uppnå en hållbar och cirkulär ekonomi utan något plastavfall. Logotypens linje symboliserar union, utveckling, konnektivitet, cirkuläritet och kontinuerlig innovation. Walki Westpak kommer med den nya identiteten att förstärka känslan av cirkuläritet och integrerade lösningar.

Vi fortsätter att förnya och förbättra våra produkter, skapa nya och mer ambitiösa projekt för att uppnå vårt framtida mål med NOLLAVFALL. Vi tror på en cirkulär ekonomi och att enhet är styrka, så vi vidtar åtgärder för att fortsätta i denna riktning.

Walki Westpak är nu en del av ett större och mer globalt ekosystem, där varje medlem tar med sig det bästa så att utbytet av erfarenheter och kunskaper för oss närmare på kortast möjliga tid för att uppnå vår framtidsvision. Vårt åtagande är att stärka våra innovationsmål, kontinuerliga förändringar och hållbarhet inom vår verksamhet, alltid sträva efter fullständig kundnöjdhet och tillhandahålla ett brett utbud av hållbara förpackningar. Walki Westpak kommer att stödja den fortsatta tillväxten av Walkis flexibla förpackningsverksamhet och bli en del av det globala affärsområdet Consumer Packaging.