Westpak går över till certifierad grön el

Från år 2022 använder Westpak 100% certfierad grön el. Detta är ett ytterligare steg i reduceringen av CO2 avtrycket för våra produkter. Vi jobbar även kontinuerligt med att förbättra energieffektiviteten i vår verksamhet. Ett steg i detta är ibruktagandet av ett energiåtervinningssytem där vi tar tillvara spillvärme från vår process. Med hjälp av detta system är vi nästan helt självförsörjande av värmeenergi.