Livsmedelsförpackningar för Kivikyläs favoritprodukter

Kivikylän Kotipalvaamo Oy grundades 1992 och har ett utbud av finska köttprodukter såsom korv, knackkorv, köttbullar, charkuterivaror med mera. Många bekanta livsmedelsförpackningar i butiken pryds av Kivikyläs namn. Många av oss har säkert glupskt satt i oss exempelvis Huiluntuhti-grillkorvar, Palvaris köttbullar eller Wanhanajan-knackkorvar.

Kivikylä litar i sina produkter på närproducerat kött. Kivikylä tänker också särskilt på sina förpackningar och föredrar även där en finländsk leverantör. Man hittade sin förpackningstillverkare i närområdet, i samma landskap faktiskt: Kotipalvaamo köper förpackningsfolier för nästan alla sina produkter av Westpak i Säkylä.

Den bästa möjliga förpackningen för den bästa möjliga skinkan

Det har lönat sig att betona närproducerat. Kanske det bästa exemplet på styrkan i att samarbeta lokalt är produkten Kivikylän Kunkkukinkku som produceras gemensamt av fyra företag i Satakunta. Den rökta finska gårdsskinkan utsågs till Finlands bästa år 1995 och produkten fick genom ett samarbete mellan Kivikylä, Westpak, Starcke och Fredman Group en förpackning värd sin kvalitet. Westpacks flexotryckta förpackning fick internationellt erkännande 2015 i finalen av tävlingen EFIA Print Awards i Storbritannien.

Westpak lyckades lösa Kunkkukinkkus förpackningsutmaningar, med gastätheten, en väsentlig egenskap för hållbarheten. Utmaningen bestod i att få till en tät svets mot tråget som är tillverkat av kartong där svetsytan inte är helt jämn. En annan rökt skinkprodukt, det kallskurna Savumaukas, hade liknande tekniska krav, dock utan guldfolieringen från Starcke. Kivikyläs verkställande direktör Jari Laihonen berättar att förpackningarna för de rökta skinkprodukterna har varit en framgång:

”Kunkkukinkku och Savumaukas var utmanade när det gäller förpackningsbiten, men Westpak lyckades utmärkt med sina folielösningar, inklusive i fråga om gastäthet och svetsfogar. Dessa produkter är prov på Westpaks kunnande.”

”Westpak – främst i sin bransch”

Företagen har samarbetat öppet ända från starten. Westpak har fått vara med i produktutvecklingsprocessen hos Kivikylä, och köttföretaget har utöver Westpaks kompetens uppskattat hur lätt det är att kommunicera med Westpak. Laihonen berättar att företagen har kommunicerat aktivt och smidigt under hela förpackningsprocessen, och att Westpaks personal alltid varit lätt att nå:

”Har det uppstått problem i vår förpackningslinje har Westpak kunnat reda ut det på väldigt kort varsel. Allt hanteras med största allvar.”

Samarbetat mellan Satakuntaföretagen har pågått i flera år. Den flexibla servicen och närheten har varit av central vikt för samarbetet, tillsammans med det faktum att Westpak ända sedan starten kunna möta Kivikyläs alla behov när det gäller förpackningsfolier. Laihonen berättar att det är hård konkurrens i branschen med många olika alternativ. Periodvis förekommande upphandlingar är vardag i verksamheten, men Kivikylä har ändå gång på gång anlitat samma bekanta tillverkare för sina livsmedelsförpackningar:

”Vi har även efter upphandlingarna fortsatt som Westpaks kund i gott samförstånd. Det mer än något talar om den kvalitet som Westpak håller, tycker jag. Westpak är främst i sin bransch för oss.”

Letar du efter den bästa möjliga förpackningen för dina produkter? Läs mer om våra förpackningsalternativ eller ta direkt kontakt med oss.